K prvnímu vyšetření je potřebné se předem objednat. Nejjednodušší možností je pro Vás objednání pomocí formuláře - žádost o první vyšetření (viz. níže).

Po Vašem odeslání žádosti Vás budeme zpětně telefonicky kontaktovat (např. ve Vámi preferovaném čase) zpravidla do 4 pracovních dnů. V případě, že je provoz ambulance uzavřen (viz. záložka KDY NEORDINUJEME), pak do 4 pracovních dnů po obnovení provozu ambulance.

Zdravotnický pracovník Vám při tomto zpětném telefonním kontaktu nabídne možné termíny prvního vyšetření. K prvnímu vyšetření si prosím vyhraďte přibližně 60 minut. Čas, na který následně budete objdenána / objednán / objednáni, se snažíme vždy dodržet. Přesto se jedná o čas orientační - nemůžeme dopředu odhadnout komplikovanější klinické stavy klientů před Vámi.

Zpravidla 1 týden před prvním vyšetřením Vás budeme opětovně telefonicky kontaktovat a připomeneme Vám termín vyšetření.

Až se dostavíte k prvnímu vyšetření, v čekárně na čtecím zařízení stiskněte na displeji volbu "První vyšetření" a vložte Evropský průkaz zdravotního pojištění vyšetřovaného do čtecího zařízení (jménem nahoru). Následně Vás zdravotnický pracovník vyzve ke vstupu. Bude provedeno základní vyšetření a dle zdravotní situace a stavu imunologické (odběrem krve ze žíly) nebo alergologické vyšetření (kožní vbodový test; epikutánní kožní test; funkční plicní vyšetření; vyšetření aktivity zánětu v dýchacích cestách). Samozřejmostí je důsledné anamnestické vyšetření (sdělení a probrání potíží) a klinické vyšetření lékařem, s následnou analýzou a interpretací všech provedených vyšetření a doporučení k dalšímu postupu.

Poznámka: Již při prvním vyšetření se snažíme provést kožní test. Pokud je to ze strany vyšetřovaného možné, je ze stejného důvodu důležité, aby 7-10 dnů před prvním vyšetřením neužíval léčivo označované jako antihistaminikum (účinnou látkou může být např.: cetirizin, levocetirizin, loratadin, desloratadin, fexofenadin, dimetinden, bisulepin). Zabrání se tak zkreslení tohoto vyšetření.

Náležitým vyplněním poptávkového formuláře nám nyní odešlete žádost o první vyšetření.

Telefonní číslo (pro zpětné kontaktování z naší strany) musí být ve formuláři vyplněno vždy (povinná pole jsou označena * a tučným písmem).

Informace o zpracování a pohybu osobních údajů v organizaci viz. záložka GDPR.