Pylová informační služba

www.pylovasluzba.cz

    

Česká společnost alergologie a klinické imunologie

www.csaki.cz

    

Česká iniciativa pro astma

www.cipa.cz

    

Evropská akademie alergologie a klinické imunologie

www.eaaci.org

    

Národní lékařská knihovna

www.nlk.cz

    

Česká lékařská společnost

www.cls.cz