U dětí i dospělých se zaměřujeme na včasný záchyt a léčbu bronchiálního astmatu, u dětí na léčbu obtížně léčitelného bronchiálního astmatu a u dospělých na léčbu bronchiálního astmatu překrývajícího se s chronickou obstrukční plicní nemocí.

Také se zaměřujeme na prokázání a léčbu potravinových alergií a intolerancí, stejně jako lékových a profesních alergií (s možností diagnostických expozičních testů pod lékařským dohledem v rámci denního stacionáře).

Navíc se věnujeme klinické imunologii (poruše imunity - imunodeficiencím, a reprodukční imunologii).

Samozřejmostí je péče o klienty s dlouhodobou rýmou, svěděním a zarudnutím očí a nebo s ekzémem.

Jsme akreditovaným výukovým pracovištěm Ministerstva zdravotnictví České republiky pro lékaře v oboru specializačního vzdělávání alergologie a klinická imunologie.

Splňujeme požadavky platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v organizaci (viz. záložka GDPR).

Spolupracujeme převážně s alergologickými, imunologickými, pneumologickými, kožními, otorinolaryngologickými, gastroenterologickými a gynekologickými pracovišti.   

   

       MUDr. Bc. Jan Potěšil, Ph.D. vedoucí lékař
       MUDr. Marta Soukupová lékařka
       MUDr. Renáta Hrabovská lékařka
       MUDr. Alena Potěšilová lékařka
   
       Bc. Michaela Uvírová vedoucí sestra
       Karina Bártová sestra
       Anna Sůvová sestra
       Jaroslava Procházková sestra

    

MUDr. Bc. Jan Potěšil, Ph.D.

držitel diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory

člen pracovní skupiny České společnosti alergologie a klinické imunologie: Primární imunodeficience

absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc, obor Všeobecné lékařství (1999)

absolvent Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, obor Marketing a management (2007)

absolvent postgraduálního studia Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc, obor Dětské lékařství (2013)

    téma výzkumné práce: Zánět a mechanizmy jeho rezistence na kortikoidy

atestace z dětského lékařství (2002)

atestace z alergologie a klinické imunologie (2005)

    

Městská nemocnice Ostrava (1999-2002)

     lékař - dětské lékařství

Klinika dětského lékařství, Fakultní nemocnice v Ostravě (2002-2007)

     lékař - alergologie a klinická imunologie, dětská pneumologie, dětské lékařství

Dětská klinika, Fakultní nemocnice Olomouc (2007-2014)

     lékař - alergologie a klinická imunologie, dětská pneumologie, dětská revmatologie, dětské lékařství

     vedoucí Centra pro primární imunodeficience

Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc (2009-2014)

    pedagog - dětské lékařství, alergologie a klinická imunologie

    vědecký pracovník - imunologie

Alergoimuno, s.r.o., Ostrava (od r. 2014)

    lékař - alergologie a klinická imunologie

    pedagog - alergologie a klinická imunologie, lektor pro předatestační přípravu lékařů

    

    

MUDr. Marta Soukupová

držitelka diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory

absolventka Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (1967)

atestace z vnitřního lékařství (1972)

atestace z alergologie a klinické imunologie (1978)

    

Nemocnica s poliklinikou Kežmarok (1967–1969)

     lékařka - vnitřní lékařství, dětské lékařství, chirurgie

Československé štátne kúpele Štrbské Pleso (1969–1987)

     lékařka - vnitřní lékařství, alergologie a klinická imunologie

Výskumný ústav humánnej bioklimatológie, Bratislava (1988–1994)

     vědecký pracovník

Československé štátne kúpele - Sanatórium Helios Štrbské Pleso (1994–1996)

     lékařka - alergologie a klinická imunologie, vnitřní lékařství

     vedoucí lékař

Alergoimuno, s.r.o., Ostrava  (od r. 1997)

     lékařka - alergologie a klinická imunologie

    

    

MUDr. Renáta Hrabovská

držitelka diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory

absolventka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha, obor Všeobecné lékařství (2005)

specializovaná způsobilost v oboru praktického lékařství pro děti a dorost (2017)

odborná způsobilost v oboru dětské lékařství (2008)

odborná způsobilost v oboru alergologie a klinická imunologie (2009)

    

Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika dětského lékařství (2005-2016)

     lékařka - dětské lékařství, alergologie a klinická imunologie

ambulance praktických lékařů pro děti a dorost (2015-2017)

     lékařka - praktické dětské lékařství

Alergoimuno, s.r.o., Ostrava (od r. 2017)

     lékařka - alergologie a klinická imunologie

    

    

MUDr. Alena Potěšilová

držitelka diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory

absolventka Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc, obor Všeobecné lékařství (2011)

odborná způsobilost v oboru dětské lékařství (2017)

odborná způsobilost v oboru alergologie a klinická imunologie (2017)

    

Uherskohradišťská nemocnice a.s., Dětské oddělení (2011-2015)

     lékařka - dětské lékařství

Městská nemocnice Ostrava, Dětské oddělení (2016-2017)

     lékařka - dětské lékařství

Alergoimuno, s.r.o., Ostrava (od r. 2016)

     lékařka - alergologie a klinická imunologie