U dětí i dospělých se zaměřujeme na včasný záchyt a léčbu bronchiálního astmatu, u dětí na léčbu obtížně léčitelného bronchiálního astmatu a u dospělých na léčbu bronchiálního astmatu překrývajícího se s chronickou obstrukční plicní nemocí.

Také se zaměřujeme na prokázání a léčbu potravinových alergií a intolerancí, stejně jako lékových a profesních alergií (s možností diagnostických expozičních testů pod lékařským dohledem v rámci denního stacionáře).

Navíc se věnujeme klinické imunologii (poruše imunity - imunodeficiencím, a reprodukční imunologii).

Samozřejmostí je péče o klienty s dlouhodobou rýmou, svěděním a zarudnutím očí a nebo s ekzémem.

Jsme akreditovaným výukovým pracovištěm Ministerstva zdravotnictví České republiky pro lékaře v oboru specializačního vzdělávání alergologie a klinická imunologie.

Splňujeme požadavky platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v organizaci (viz. záložka GDPR).

Spolupracujeme převážně s alergologickými, imunologickými, pneumologickými, kožními, otorinolaryngologickými, gastroenterologickými a gynekologickými pracovišti.   

   

       MUDr. Bc. Jan Potěšil, Ph.D.
       MUDr. Marta Soukupová
       MUDr. Jindra Šeflová
       MUDr. Markéta Tichá
   
       Bc. Nikola Procházková
       Milena Štefanová, DiS.
       Kateřina Šeděnková
       Kateřina Trojanská

    

MUDr. Bc. Jan Potěšil, Ph.D.

držitel diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory

člen pracovní skupiny České společnosti alergologie a klinické imunologie: Primární imunodeficience

absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc, obor Všeobecné lékařství (1999)

absolvent Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, obor Marketing a management (2007)

absolvent postgraduálního studia Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc, obor Dětské lékařství (2013)

    

hlavní autor a spoluautor výzkumných vědeckých publikací, přehledových publikací a studijní literatury v oblasti imunologie, alergologie a revmatologie (PUBLIKACE)

   

atestace z dětského lékařství (2002), specializovaná způsobilost z dětského lékařství (2008)

atestace z alergologie a klinické imunologie (2005), specializovaná způsobilost z alergologie a klinické imunologie (2007)

    

Městská nemocnice Ostrava (1999-2002)

     lékař - dětské lékařství

Fakultní nemocnice Ostrava (2002-2007)

     lékař - alergologie a klinická imunologie, dětská pneumologie, dětské lékařství

Fakultní nemocnice Olomouc (2007-2014)

     lékař - alergologie a klinická imunologie, dětská pneumologie, dětská revmatologie, dětské lékařství

Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta (2009-2014)

    pedagog - dětské lékařství, alergologie a klinická imunologie

    vědecký pracovník - téma výzkumné práce:

        transportní mechanizmy mediátorů zánětu;

        kortikoidní rezistence;

Alergoimuno, s.r.o., Ostrava (od r. 2014)

     lékař - alergologie a klinická imunologie

     vedoucí lékař

Fakultní nemocnice Ostrava (od r. 2020)

     lékař - alergologie a klinická imunologie, dětské lékařství

    

    

MUDr. Marta Soukupová

držitelka diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory

absolventka Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (1967)

    

hlavní autor a spoluautor výzkumných vědeckých publikací a přehledových publikací v oblasti alergologie a potravinové intolerance (PUBLIKACE)

   

atestace z vnitřního lékařství (1972)

atestace z alergologie a klinické imunologie (1978)

    

Nemocnica s poliklinikou Kežmarok (1967–1969)

     lékařka - vnitřní lékařství, dětské lékařství, chirurgie

Československé štátne kúpele Štrbské Pleso (1969–1987)

     lékařka - vnitřní lékařství, alergologie a klinická imunologie

Výskumný ústav humánnej bioklimatológie, Bratislava (1988–1994)

     vědecký pracovník - téma výzkumné práce:

        role eozinofilů v alergickém zánětu;

        pylová indukce alergického zánětu;

Československé štátne kúpele - Sanatórium Helios Štrbské Pleso (1994–1996)

     lékařka - alergologie a klinická imunologie, vnitřní lékařství

     vedoucí lékař

Alergoimuno, s.r.o., Ostrava  (od r. 1997)

     lékařka - alergologie a klinická imunologie

    

    

MUDr. Jindra Šeflová

držitelka diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory

absolventka Fakulty všeobecného lékařství, Univerzita Karlova, Praha (1973)

    

atestace z vnitřního lékařství I. stupně (1977)

atestace z vnitřního lékařství II. stupně (1983)

atestace z alergologie a klinické imunologie (1993)

    

Závodní ústav národního zdraví, VŽKG a NHKG, Ostrava (1975-1996)

     lékařka, vnitřní lékařství, kardiologie, intenzivní péče, alergologie a klinická imunologie

     zástupce vedoucího lékaře

Lázně Karlova Studánka (1997-2006)

     alergologie a klinická imunologie, vnitřní lékařství

     vedoucí lékař

MUDr. Jindra Šeflová, s.r.o., Ostrava (od r. 2007)

     lékařka - alergologie a klinické imunologie, vnitřní lékařství

Alergoimuno, s.r.o., Ostrava  (od r. 2024)

     lékařka - alergologie a klinická imunologie

    

MUDr. Markéta Tichá

absolventka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno, obor Všeobecné lékařství (2011)

absolventka České školy klasické homeopatie (2017)

 

odborná způsobilost v oboru dětské lékařství (2019)

odborná způsobilost v oboru alergologie a klinická imunologie (2020)

    

Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava (2011-2019)

     lékařka - dětské lékařství

Alergoimuno, s.r.o., Ostrava (od r. 2019)

     lékařka - alergologie a klinická imunologie