U dětí i dospělých se zaměřujeme na včasný záchyt a léčbu bronchiálního astmatu, u dětí na léčbu obtížně léčitelného bronchiálního astmatu a u dospělých na léčbu bronchiálního astmatu překrývajícího se s chronickou obstrukční plicní nemocí.

Také se zaměřujeme na prokázání a léčbu potravinových alergií a intolerancí, stejně jako lékových a profesních alergií (s možností diagnostických expozičních testů pod lékařským dohledem v rámci denního stacionáře).

Navíc se věnujeme klinické imunologii (poruše imunity - imunodeficiencím, a reprodukční imunologii).

Samozřejmostí je péče o klienty s dlouhodobou rýmou, svěděním a zarudnutím očí a nebo s ekzémem.

Jsme akreditovaným výukovým pracovištěm Ministerstva zdravotnictví České republiky pro lékaře v oboru specializačního vzdělávání alergologie a klinická imunologie.

Spolupracujeme převážně s alergologickými, imunologickými, pneumologickými, kožními, otorinolaryngologickými, gastroenterologickými a gynekologickými pracovišti.   

   

    

MUDr. Bc. Jan Potěšil, Ph.D.

držitel diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory

absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc, obor Všeobecné lékařství (1999)

absolvent Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, obor Marketing a management (2007)

absolvent postgraduálního studia Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc, obor Dětské lékařství (2013)

    téma výzkumné práce - zánět a mechanizmy jeho rezistence na kortikoidy

atestace z dětského lékařství (2002)

atestace z alergologie a klinické imunologie (2005)

    

Městská nemocnice Ostrava (1999-2002)

     lékař - dětské lékařství

Klinika dětského lékařství, Fakultní nemocnice v Ostravě (2002-2007)

     lékař - alergologie a klinická imunologie, dětská pneumologie, dětské lékařství

Dětská klinika, Fakultní nemocnice Olomouc (2007-2014)

     lékař - alergologie a klinická imunologie, dětská pneumologie, dětská revmatologie, dětské lékařství

     vedoucí Centra pro primární imunodeficience

Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc (2009-2014)

    pedagog - dětské lékařství

Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc (od r. 2012)

    pedagog - alergologie a klinická imunologie, lektor pro předatestační přípravu lékařů

Alergoimuno, s.r.o., Ostrava (od r. 2014)

    lékař - alergologie a klinická imunologie

    

    

MUDr. Marta Soukupová

držitelka diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory

absolventka Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (1967)

atestace z vnitřního lékařství (1972)

atestace z alergologie a klinické imunologie (1978)

    

Nemocnica s poliklinikou Kežmarok (1967–1969)

     lékařka - vnitřní lékařství, dětské lékařství, chirurgie

Československé štátne kúpele Štrbské Pleso (1969–1987)

     lékařka - vnitřní lékařství, alergologie a klinická imunologie

Výskumný ústav humánnej bioklimatológie, Bratislava (1988–1994)

     vědecký pracovník

Československé štátne kúpele - Sanatórium Helios Štrbské Pleso (1994–1996)

     lékařka - alergologie a klinická imunologie, vnitřní lékařství

     vedoucí lékař

Alergoimuno, s.r.o., Ostrava  (od r. 1997)

     lékařka - alergologie a klinická imunologie

    

    

MUDr. Renáta Hrabovská

absolventka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha, obor Všeobecné lékařství (2005)

specializovaná způsobilost v oboru praktického lékařství pro děti a dorost (2017)

odborná způsobilost v oboru dětské lékařství (2008)

odborná způsobilost v oboru alergologie a klinické imunologie (2009)

    

Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika dětského lékařství (2005-2016)

     lékařka - dětské lékařství, alergologie a klinická imunologie

ambulance Praktických lékařů pro děti a dorost (2015-2017)

     lékařka - praktické dětské lékařství

Alergoimuno, s.r.o., Ostrava (od r. 2017)

     lékařka - alergologie a klinická imunologie

    

    

MUDr. Alena Potěšilová

absolventka Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc, obor Všeobecné lékařství (2011)

odborná způsobilost v oboru dětské lékařství (2017)

odborná způsobilost v oboru alergologie a klinické imunologie (2017)

    

Uherskohradišťská nemocnice a.s., Dětské oddělení (2011-2015)

     lékařka - dětské lékařství

Městská nemocnice Ostrava, Dětské oddělení (2016-2017)

     lékařka - dětské lékařství

Alergoimuno, s.r.o., Ostrava (od r. 2016)

     lékařka - alergologie a klinická imunologie