Zdravotnické zařízení Alergoimuno, s.r.o. finančně podporuje tyto neziskové občanské sdružení, obecně prospěšné společnosti, spolky, hnutí, nadace a nadační fondy:

    

Zdravotní klaun

www.zdravotniklaun.cz

Obecně prospěšná společnost, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví v České republice.

  

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

www.mhondrasek.cz

Obecně prospěšná společnost, která pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem i dospělým z Moravskoslezského kraje strávit poslední dny v životě doma, a důstojně.

  

Haima Ostrava, z.s.

www.haima-ostrava.cz

Občanské sdružení působící při Dětském hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě jako sdružení přátel dětí s poruchou krvetvorby.

  

Šance Olomouc, o.p.s.

www.sancecz.org

Obecně prospěšná společnost sdružující občany a právnické osoby, které se chtějí aktivně podílet na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním převážně v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

  

Hennerův nadační fond

www.hnfond.cz

Nadační fond podporující projekty zaměřené na rozvoj vzdělávání, vědeckého výzkumu a vývoje ve zdravotnictví v České republice.

  

Lékaři bez hranic

www.lekari-bez-hranic.cz

Mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí na celém světě.

  

Transparency International, o.p.s.

www.transparency.cz

Nezisková organizace, jejímž posláním je mapovat stav korupce v České republice a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování.

  

Nadační fond proti korupci

www.nfpk.cz

Nadační fond podporující občany, kteří protestují proti korupčním praktikám a upozorňují na ně.

  

Zaměstnanci Alergoimuno, s.r.o. finančně podporují tyto neziskové občanské sdružení, obecně prospěšné společnosti, spolky, hnutí, nadace a nadační fondy:

  

Dobrý anděl

www.dobryandel.cz

Nadace poskytující finanční příspěvky nemocným se závažným onemocněním a jejich rodinám v České republice. 

   

Čisté nebe

www.cistenebe.cz

Obecně prospěšná společnost prosazující právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch s cílem zvýšit kvalitu života jeho obyvatel.

  

Arnika

www.arnika.org

Nezisková organizace, která usiluje o lepší životní prostředí bez nebezpečných a toxických látek nejen v České republice.

  

Hnutí duha

www.hnutiduha.cz 

Neziskové hnutí prosazující zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku v rámci České republiky.

  

Čmelák – Společnost přátel přírody

www.cmelak.cz 

Spolek zaměřený na obnovu přírodně cenných lokalit. Svou činnost spojuje s ekologickou výchovou a zapojováním veřejnosti.

     

Hnutí Brontosaurus

www.brontosaurus.cz

Občanské hnutí, které se zaměřuje na oblast praktické ochrany přírody a práce s mladými lidmi. Realizuje projekty týkající se rozvoje šetrné turistiky, záchrany kulturních památek či rekultivace zanedbané zeleně.

    

Místo pro přírodu

www.mistoproprirodu.cz

Český svaz ochránců přírody zachraňuje ohrožené přírodní lokality a navrací přírodu do míst, odkud byla v minulosti vytlačena. Cílem kampaně „Místo pro přírodu“ je taková místa vykupovat a trvale o ně pečovat.