K prvnímu vyšetření je potřebné se předem objednat. Nejjednodušší možností je pro Vás objednání pomocí formuláře - žádost o první vyšetření (viz. níže).

Po Vašem odeslání žádosti Vás budeme zpětně telefonicky kontaktovat (např. ve Vámi preferovaném čase) zpravidla do 2 pracovních dnů. V případě, že je provoz ambulance uzavřen (viz. záložka KDY NEORDINUJEME), pak do 2-4 pracovních dnů po obnovení provozu ambulance.

Zdravotnický pracovník Vám při tomto zpětném telefonním kontaktu nabídne možné termíny prvního vyšetření. K prvnímu vyšetření si prosím vyhraďte přibližně 60 minut. Čas, na který následně budete objdenána / objednán / objednáni, se snažíme vždy dodržet. Přesto se jedná o čas orientační - nemůžeme dopředu odhadnout komplikovanější klinické stavy klientů před Vámi.

Zpravidla 1 týden před prvním vyšetřením Vás budeme opětovně telefonicky kontaktovat a připomeneme Vám termín vyšetření.

Až se následně dostavíte k prvnímu vyšetření, v čekárně na čtecím zařízení stiskněte na displeji volbu "První vyšetření" a vložte Evropský průkaz zdravotního pojištění vyšetřovaného do čtecího zařízení (jménem nahoru). Poté bude následovat výzva zdravotnického pracovníka ke vstupu do ambulance. Po zavedení základních osobních údajů vyšetřovaného do našeho zdravotnického informačního systému (informace o zpracování a pohybu osobních údajů v organizaci viz. záložka GDPR) bude provedeno základní vyšetření (změření hmotnosti, výšky, krevního tlaku a srdečního tepu) a dle zdravotní situace a stavu alergologické vyšetření: kožní test (skin prick test - kožní vbodový test na inhalační, potravinové nebo lékové alergeny; epikutánní kožní test na potravinové nebo lékové alergeny); funkční plicní vyšetření (spirometrické vyšetření); vyšetření aktivity zánětu v dýchacích cestách (vyšetření koncentrace oxidu dusnaténo ve vydechovaném vzduchu; vyšetření populací bílých krvinek v průduškovém hlenu); nebo imunologické vyšetření (odběrem krve ze žíly a jejím vyšetřením ve spolupracující laboratoři). Samozřejmostí je důsledné anamnestické vyšetření (sdělení a probrání potíží) a klinické vyšetření lékařem, s následnou analýzou a interpretací všech provedených vyšetření a doporučení k dalšímu postupu.

Poznámka: Již při prvním vyšetření se snažíme provést kožní test. Pokud je to ze strany vyšetřovaného možné, je ze stejného důvodu důležité, aby 7-10 dnů před prvním vyšetřením neužíval léčivo označované jako antihistaminikum (účinnou látkou může být např.: cetirizin, levocetirizin, loratadin, desloratadin, fexofenadin, dimetinden, bisulepin). Zabrání se tak zkreslení tohoto vyšetření.

Náležitým vyplněním poptávkového formuláře nám nyní odešlete žádost o první vyšetření.

Telefonní číslo (pro zpětné kontaktování z naší strany) musí být ve formuláři vyplněno vždy (povinná pole jsou označena * a tučným písmem).

Informace o zpracování a pohybu osobních údajů v organizaci viz. záložka GDPR.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů zadaných do formuláře za účelem reakce provozovatele webu na odeslanou zprávu.